דרכי הערכה חלופית בחטיבת ביניים

10/03/2015

בחטיבת הביניים הערכה חלופית לוקחת בחשבון סגנון למידה שונה של התלמידים ומייחסת משקל רב למעמדם ולאחריותם של התלמידים כשותפים למורים בתהליך הערכה של תוצר למידה שהפיקו.

התלמידים נדרשו לחשיבה מטא-קוגניטיבית והפעילו שיקול דעת בענין המטלה וביצועה והגיבו תוך שהם מעבירים את הדיון הספרותי לתחום אומנות שונה, מהדרמה, מהסיפור הקצר ומהשיר אל המסכה. המסכה היא תגובה יצירתית שנשענת על הכרות מעמיקה עם יצירות ספרות שונות, שנלמדו בכתות. חלק מן היצירות מתאימות בתוכנן לחג הפורים למשל המחזה הקמצן מאת מולייר, הנלמד בכתה ט', הסיפור בעיני ילד מאת שלום עליכם, הסיפור שאון מעורר מאת אפרים קישון ועוד. במילים אחרות המסכות היו מפגש פרשני עם הטקסט הסיפרותי.

דיוויד פרקינס :" ניתן להביא לזכירה, להבנה ולשימוש פעיל בידע רק באמצעות התנסויות למידה, המאפשרת ללומדים לחשוב על ולחשוב עם מה שהם לומדים".

בכתה ז'2 הערכה חלופית בעקבות ספר הקריאה קלקידן מאת דורית אורגד

בכתה ט'2 בעקבות הקמצן מאת מולייר

בכתה ח'2 בעקבות בעיני ילד מאת שלום עליכם וספורים נוספים

בכתה ז'2 בעקבות דמויות מתוך ספורים קצרים שנלמדו

בכתה ח'3 בעקבות צוללים קדימה מאת דבורה עומר, בעיני ילד מאת שלום עליכם ועוד.


מירב שרמן

רכזת ספרות

1.jpg        2.jpg           4.jpg


6.jpg     11.jpg   10.jpg