חידודי לשון

28/01/2014

אקדמיה.jpg


                  חידה 1  איך אומרים שניצל בעברית?  

                 חידה 2: מה פירוש הביטוי: "אבדו עשתונותיו"?

                                                     מה פירוש המילה "עשתונות"?