שכבה יא'


בית שני- ממדינת מקדש לעם הספר (חדש)

בית שני- חוברת סיכום ושאלות חזרה- תשעז.docxבית שני- חוברת סיכום ושאלות חזרה- תשעז.docx

 

1. מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19

לאומיות- סיכומים- תשעז.docxלאומיות- סיכומים- תשעז.docx   (חדש)              

גורמים ללאומיות- תמונות ממהפכות.docxגורמים ללאומיות- תמונות ממהפכות.docx

לאומיות- יוון.docxלאומיות- יוון.docx

 לאומיות- מאפיינים ודפוסי פעילות של תנועות לאומיות.docxלאומיות- מאפיינים ודפוסי פעילות של תנועות לאומיות.docx

לאומיות- מאפיינים ודפוסי פעילות של תנועות לאומיות.pptלאומיות- מאפיינים ודפוסי פעילות של תנועות לאומיות.ppt

לאומיות- מבוא, מאפיינים, גורמים לצמיחה.docxלאומיות- מבוא, מאפיינים, גורמים לצמיחה.docx

 סרטון ראפ על גורמים לצמיחת הלאומיות.docxסרטון ראפ על גורמים לצמיחת הלאומיות.docx

 

2. התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

לאומיות- צמיחת הציונות והרצל- סיכומים.docxלאומיות- צמיחת הציונות והרצל- סיכומים.docx

 

3. פעולותיהם של הציונים בארץ-ישראל עד מלחמת העולם הראשונה

 הפעילות הציונית בא-י עד מלהע1.docxהפעילות הציונית בא-י עד מלהע1.docx

 

4. התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ-ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה

 עמדת הציונים במלחמת העולם הראשונה.docxעמדת הציונים במלחמת העולם הראשונה.docx

הצהרת בלפור.docxהצהרת בלפור.docx

 

5. השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה, במאה ה-19. נקודות דמיון ושוני

השוואה בין התנועה הציונית לתנועות לאומיות.docxהשוואה בין התנועה הציונית לתנועות לאומיות.docx


           שאלות.jpg

לאומיות- שאלות הכנה לבחינה.docxלאומיות- שאלות הכנה לבחינה.docx

 

 

בונים מדינה במזרח התיכון- חלק ראשון עד הכרזת המדינה.docxבונים מדינה במזרח התיכון- חלק ראשון עד הכרזת המדינה.docx

שאלות הכנה לבחינה- המאבק והדיון באום.docxשאלות הכנה לבחינה- המאבק והדיון באום.docx

שאלות הכנה לבחינה מלחמת העצמאות.docxשאלות הכנה לבחינה מלחמת העצמאות.docx