ראשי מקצועות אזרחות נושאים במיקוד

פורסם בתאריך 09/02/2015

מושגי יסוד

המושגים מופיעים כאן במתכונתם הבסיסית ובמובנם התיאורטי בלבד. מטבע הדברים מושגים אלו מתבהרים במלואם, מתבררים ומקבלים תוקף רק במפגש עם מציאות החיים, בתוך הקשר ועל ידי דוגמאות.

פורסם בתאריך 12/01/2014

מאגרי מידע באזרחות

ברוכים הבאים למאגרי מידע באזרחות