# קבצים מצורפים חידה תשובה
1

True

Do not count your chickens before they are hatched

אל יתהלל חוגר כמפתח Meaning: Do not be too sure that something will happen

2

True

What is a similar proverb in Hebrew?:A bird in the hand is worth two in the bush.

את התשובות להגיש למורות לאנגלית

    GRAMMAR

    IN THIS SITE YOU CAN FIND EXERCISES ON TENSES, ADJECTIVES AND ARTICLES