ראשי משמעת תלמידים

 משמעת תלמידים

1/09/2014


משמעת תלמידים

1. עישון: העישון מזיק לבריאות, ועל כן חל איסור מוחלט לעשן בכל שטח הקמפוס וכן בכל פעילויות הקמפוס השונות. תלמיד שיימצא מעשן לא יורשה להיכנס לכיתה, ישלים את מטלותיו הלימודיות בספריה. ויטופל עפ"י מדרג התגובות.

2. ניקיון וסדר: בכדי לשמור על סביבה לימודית נקייה ונעימה ידאגו התלמידים, המורים והמחנכים לניקיון כיתות  הלימוד במהלך יום הלימודים (שולחנות נקיים, ציוד כיתתי  תקין וסדר בחדר הכיתה).

בכל שבוע ימונו 2 תורני נקיון כיתתיים. באחריותו של המורה לדווח למנהל המשק על מפגעים בכיתות ועל ציוד בלתי תקין.         

המורה האחרון שמלמד בכיתה יוודא את הרמת  כל כסאות הכיתה בסוף יום, איסוף אשפה וכיבוי מזגן.


3. על התלמידים לשמור על הניקיון גם בשירותים ובחצר בית הספר.

4. שימוש בטלפונים ניידים: משרד החינוך אוסר שימוש בטלפונים ניידים במהלך שעות הלימודים בבית הספר. כמו כן אוסר רווח החוק וחוזר מנכ"ל שימוש בטלפון נייד לצורך צילום, תיעוד ו/או הקלטה של  אדם מסוים ללא אישורו במהלך השיעורים, ההפסקות  והפעילויות השונות. תלמיד שישתמש בטלפון נייד בשיעור ו/או במבחן ייענש, והטלפון יוחרם ויוחזר רק למחרת.5. ביטחון ובטיחות: הפרת כללי ביטחון ובטיחות יטופלו בחומרה עד כדי הרחקה מביה'ס (להוסיף "באישור מנהל הקמפוס"). יש לשמור על כללי הבטיחות במיוחד בשיעורי חנ'ג ומעבדות.

איסור על נשיאת כלי נשק­ על פי חוזר מנכ"ל, חל איסור חמור על נשיאת כלי נשק כגון: סכינים קפיציים, כלים חדים, מכשירי שוק חשמלי, גז מדמיע ונשקים . תלמיד שברשותו יימצא אחד מכלים אלו, יחויב למסור אותו, והוריו יזומנו לקמפוס.

6. לתשומת לבכם, שמירה על אורחות החיים, אכיפת הנהלים ומתן דוגמה אישית לתלמידים בכל הנוגע לעמידה בזמנים, הופעה סדירה, שמירה על סדר וניקיון והקפדה על כללי התנהגות בשיעור (אכילה, שיחות בטלפון נייד וכיו'ב) יסייעו בידינו לממש את מטרותינו החינוכיות ויאפשרו לכולנו אקלים איכותי, נעים בטוח ומוגן.אין תגיות