ראשי נהלי התנהגות בשיעורים

  נהלי התנהגות בשיעורים

1/09/2014


 נהלי התנהגות בשיעורים

1. במטרה ליצור התנהלות אחידה מסודרת ומאורגנת בפתיחת שיעור, על התלמידים לקבל את המורה בקימה. בטרם יחל את השיעור על המורה לוודא כי הכתה נקייה, הציוד תקין, וכי התלמידים לבושים בתלבושת אחידה.

2. על התלמידים חל איסור להסתובב בחצר הקמפוס ו/או במסדרונותיו בזמן השיעורים.

3. ככלל, אין להרחיק תלמיד משיעור. במקרה של הפרעה במהלך השיעור תירשם הפרעה  בתוכנת ה'סקולי' ויינקטו אמצעים חינוכיים כגון: נזיפה, העברת מקום ישיבה וכד'. במקרה של הפרות משמעת חוזרות יישלח התלמיד לספריה לביצוע מטלות השיעור.

כל מקרה של הפרת משמעת בשיעור יירשם בתוכנת ה'סקולי' לידיעת המחנך /רכז השכבה ומנהלות החטיבות, ויטופל עפ'י  מדרג  התגובות.

4. במקרה של הפרעה חמורה, פגיעה בכבוד המורה, השתוללות, פגיעה במהלך השיעור ­ יוצא התלמיד מהכיתה ויישלח לרכזת השכבה (בחט"ב) או למנהלת החטיבה. התלמיד לא ישוב לכיתתו עד לתום הטיפול המשמעתי בהתאם למדרג התגובות.
יש לזכור!! הפרעות שילוו בגסות רוח, חוצפה, אלימות פיזית, אלימות מילולית, פגיעה בביטחון ובבטיחות הסביבה או פגיעה ברכוש הקמפוס, העונש עליהן יהיה מיידי ויכלול השעיית התלמיד ואישור חזרה ללימודים רק לאחר זימון הורי התלמיד להנהלת הקמפוס.

 


יש לזכור!! הפרעות שילוו בגסות רוח, חוצפה, אלימות פיזית, אלימות מילולית, פגיעה בביטחון ובבטיחות הסביבה או פגיעה ברכוש הקמפוס, העונש עליהן יהיה מיידי ויכלול השעיית התלמיד ואישור חזרה ללימודים רק לאחר זימון הורי התלמיד להנהלת הקמפוס.


אין תגיות