ראשי כרטיס תלמיד

 כרטיס תלמיד

1/09/2014


כרטיס תלמיד   

כרטיסי תלמיד יונפקו לכל תלמידי החטיבה העל-יסודית (האם כדאי להוציא גם לחטיבה יסודית (ד’-ו’?). ייחודו של הכרטיס הוא  בהיותו 'תעודת זהות' של התלמיד בשטח ביה"ס.  יש בכרטיס כדי לקרב את שייכות התלמיד לביה"ס,  לתרום לאחדות בין התלמידים ולגאוות יחידה. הכרטיס ישמש את התלמידים  בשאילת ספרים בספריה, בהטבות בבתי עסק שונים בעיר, והוא אמצעי לזיהוי תלמידי ביה"ס ולשמירה על ביטחונם. מרגע קבלת הכרטיס על התלמיד לשאת את כרטיסו עמו במהלך יום הלימודים.אין תגיות