ראשי נוכחות והיעדרות

 נוכחות והיעדרות

נוכחות והיעדרות

1. ככלל, אין להיעדר משיעורים ללא אישור. כל היעדרות משיעור  תירשם כחיסור בתוכנת ה'סקולי'   ע"י המורה המקצועי. 

2. תלמיד הנעדר מסיבות בריאותיות יותר משלושה ימים, ­ יצדיק חיסורו באישור רפואי שאותו ימסור למחנך. על המחנך להצדיק  את חיסוריו בתוכנת ה'סקולי'.

3. תלמיד הנעדר עד יומיים, יצדיק חיסורו באישור הורים שאותו ימסור למחנך. על המחנך להצדיק את חיסוריו בתוכנת ה'סקולי'.

4. על כל היעדרות ידועה מראש יעדכן התלמיד את המחנך.

5. הצדקת חיסורים בשל פעילויות בית-­ספריות מיוחדות תיעשה באמצעות עדכון תוכנת ה'סקולי' על ידי המחנך /רכז השכבה.

6. על המחנך ליצור קשר יומי עם תלמיד חסר, לוודא מה מצבו ומדוע לא הגיע לקמפוס. לאחר שלושה ימי היעדרות יש לדווח על  כך לרכזת השכבה /מנהלת החטיבה.

7. ככלל, עד לשעה 12:00 אין לשחרר תלמידים מכל סיבה שהיא.

8. כל יציאה מן הקמפוס במהלך יום הלימודים מחייבת אישור של גורם מוסמך: רכז שכבה או מנהלת החטיבה (בחטיבה העל יסודית). לא ייצא תלמיד מן הקמפוס ללא אישור בכתב מאחד מגורמים אלו וללא יידוע הוריו. אין הקמפוס אחראי לביטחונו או לבטיחותו של תלמיד המפר הוראה זו.

תלמיד שיטפס מעל גדרות הקמפוס, יורחק ויטופל בחומרה.

9. במקרה של ריבוי היעדרויות בלתי מוצדקות ­ יטופל התלמיד עפ"י מדרג התגובות. על כל עובד הוראה חלה חובה משפטית לדווח על אי ביקור סדיר.

לתשומת לבכם: מעקב ובקרה אחר היעדרויות ואיחורים יסייעו לשמור על אורחות החיים בקמפוס ולתת מענה חינוכי יעיל, עקבי וממוקד למאחרים ולנעדרים. על כל מורה מוטלת החובה לעדכן את אירועי השיעור בתוכנת ה'סקולי' מדי יום או אחת ליומיים לכל היותר.

נוהל יציאה מהארץ במהלך שנת לימודים

נוהלי משרד החינוך מחייבים ביקור סדיר של התלמיד בבית-הספר, ואינם מאשר היעדרות ממושכת מלימודים בשל נסיעות לחוץ לארץ או חופשות משפחתיות בארץ או בחו"ל.

בהתאם לנהלים אלה וכדי להגביר את תחושת האחריות והמחויבות של התלמידים ולהבטיח את הצלחתם בלימודים,  אנו מקפידים במעקב אחר נוכחותם הסדירה של התלמידים בביה"ס.

במקרים חריגים בלבד יציגו התלמיד והוריו בקשה בכתב ויזומנו לשיחה עם הנהלת ביה"ס. כל מקרה יישקל לגופו, ולאחר דיון במקרה יוחלט אם להצדיק את ההיעדרות.

-     חובתו של התלמיד שנעדר  להשלים בעצמו את כל חומר הלימוד שהפסיד.

-     על התלמיד לעמוד בכל הדרישות הלימודיות עם חזרתו לביה"ס.

-    הוריו של התלמיד אחראים לנקוט בכל האמצעים שברשותם כדי לוודא שבנם/בתם השלימ/ה את  חומר ובקיא/ה בו ברמה הנדרשת, כפי תיקבע ע"י מורי הכיתה.

-    אם התלמיד הפסיד מבחנים במהלך היעדרותו, יוכל לגשת למבחנים חוזרים רק באישורו של הצוות החינוכי.

אנו מבקשים להבהיר: חריגה ממכסת ההיעדרויות המותרת עלולה למנוע מהתלמיד לעלות כיתה ולבטל את זכותו לגשת לבחינות בגרות.

אין תגיות