ראשי איחורים

 איחורים

איחורים

1. איחור לשיעור ראשון: תלמיד יורשה להיכנס לשיעור ראשון רק אם הגיע עד 10 דקות לאחר הצלצול, ואיחורו יירשם בתכנת ה'סקולי'. אם הגיע לאחר 10 דקות, ואין בידו אישור מוכר בכתב, לא ייכנס לשיעור, אלא ישהה בספרית הקמפוס עד תום השיעור ויירשם כחסר בתוכנת ה'סקולי' (באופן שייחשב בצבירת שעות ההיעדרות).

2. תלמיד שאיחר לשיעור במהלך היום ללא אישור, לא יורשה להיכנס לכיתה, אלא יישלח לספריית הקמפוס ויבצע שם את מטלות השיעור. התלמיד יירשם כחסר בתוכנת ה'סקולי'.- כבר מופיע

3. צבירת שלושה איחורים במקצוע מסוים תיחשב שעת היעדרות אחת באותו מקצוע, והיא תחושב בצבירת שעות ההיעדרות.

4. במקרה של ריבוי איחורים יטופל התלמיד בחומרה עפ"י מדרג התגובות.

5. אלו המקרים בהם יוכל התלמיד לאחר בהצגת אחד מהאישורים הבאים:

­ אישור מחנך /רכז שכבה /יועצת /חבר הנהלה.

­ אישור הורים.

­ ביקור אצל רופא /בדיקה רפואית.

­ בחינה בתיאוריה /זימון לטסט/צו גיוס. 

אין תגיות