ראשי זכויות חברי הקהילה הבית ספרית

 זכויות חברי הקהילה הבית ספרית

א. זכויות חברי הקהילה הבית ספרית

1. לכל אדם הזכות לכבוד.

2. לכל אדם הזכות לשוויון במימוש זכויותיו.

א. צוות המורים יעשה כל מאמץ לאפשר לכל תלמיד בקמפוס לקבל הזדמנות שווה למימוש זכותו לחינוך איכותי.

ב. לא יופלה לרעה אדם בקמפוס מטעמים של גזע, צבע, מין, נטייה מינית, שפה, דת, תרבות, השקפה פוליטית, מוצא  לאומי או עדתי, רקע חברתי כלכלי, מוגבלות או אזרחות.

3. לכל אדם הזכות לביטחון ולהגנה מפני אלימות.

4. לכל תלמיד הזכות ללמוד ללא הפרעה, ועל כל תלמיד מוטלת החובה ללמוד ולאפשר למידה.

5. לכל אדם הזכות להשתתף בהחלטות הנוגעות לחייו.

א. זכותו של כל תלמיד להביע עמדותיו ולהציע הצעות לשינוי וכן להשמיע את תלונותיו ומשאלותיו בקבוצת החינוך בשיחות אישיות עם המחנך ובפני כל אחד מחברי צוות ההוראה והחינוך. כל זאת באופן מנומס ותרבותי.

ב. קהילת הקמפוס מקדמת בברכה תלמידים, מורים והורים המעוניינים ליזום, לסייע ולהיות מעורבים בעשייה הבית-ספרית במישור הלימודי והחברתי כאחד.

6. הזכות להליך הוגן.

א. זכותו של כל תלמיד לקבל מידע בנוגע לכללי המשמעת, לחובותיו, לזכויותיו, ולדרישות הלימודיות המוטלות עליו.

ב. זכותו של כל תלמיד לקבל לוח מבחנים סמסטריאלי.

ג. זכותו של תלמיד להיבחן על פי ההקלות הניתנות לו על בסיס האבחונים.

ד. כאשר סבור חבר בצוות החינוכי כי תלמיד הפר אחד מכללי המשמעת או שאינו עומד בדרישות הלימודיות המוטלות עליו,  יידע את התלמיד בנוגע לטענות המועלות נגדו.

ה. למורה סמכות לנקוט באמצעי משמעת כלפי תלמידים. העונשים יהיו חינוכיים ובהלימה לחומרת המעשה

אין תגיות