ראשי מבנה החטיבה

 מבנה החטיבה

מבנה החטיבה העל-יסודית (כיתות ז'-י"ב)