ראשי אורחות החיים בקמפוס

 אורחות החיים בקמפוס

זכויות חברי הקהילה הבית ספרית                   תלבושת אחיד

 

איחורים                                             נוכחות והיעדרות

 

נהלי התנהגות בשיעורים                              כרטיס תלמיד

 

משמעת תלמידים                                      בחינות