תוכן עבור תגית 'שכבה ח':ביאליק רוגוזין- חטיבה על- יסודית - דפים
pblלמידה מבוססת פרויקטים PBL
pbl2016_2017למידה מבוססת פרוייקטים (PBL) בחטיבת הביניים
מדעים - דפים
Eight_Gradeכיתות ח
Biology_10Gradeמדעים ביולוגיה
slideshow_2מצגות
Dapi_avoda2דפי עבודה