ראשי תקנון בית ספר

 תקנון בית ספר

הופעה
על כל התלמידים להגיע בתלבושת אחידה והופעה הולמת לבית הספר. 

נוכחות
יש להגיע לבית הספר עד השעה 7:55 ולהיכנס לכתה מיד בתום ההפסקה.

כבוד
יש לשמור על כבוד האחר ולא לפגוע בזולת באופן פיזי ומילולי. 

מהלך השיעור
שמירה על מהלך תקין של כל שיעור ופעילות בית ספרית המתקיימת במהלך היום.

רכוש בית הספר
יש לשמור על רכוש בית ספר תקין (אין לשבור, לקלקל, ללכלך ולהשחית את רכוש ביה"ס).