מעגלי שיח

24/11/2014

סיכום מעגלי שיח​​

 

מעגל שיח –היחס לםליטים וזרים במקומות שונים בעולם
הבעיה העיקרית נובעת מכל שלא מכירים את הזרים והנטיה של רוב האנשים  להתעלם או לתמוך באפליה. אי הידיעה מובילה לגזענות אחד הפתרונות הוא עידוד ויצירת הזדמנויות למפגשים להכרות 


מעגל שיח-הדרת נשים
בכל התרבויות נשים מודרות כלומר קשה להן יותר להתקדם בעבודה  ובשכר. השינוי הוא תהליך ארוך אנו עדים לו גם בצבא של שילוב חיילות בתפקידים גבריים.כל גם נשים הכניסו גישה נשית לתפקידים.


מעגל שיח-דרכי התנגדות להפלית מגזרים
כאשר מרגישים שנעשה אי צדק אפשר לארגן עצומה ( מקרי דוגמא שילוב בליגת הספורט הערות של נהגי אוטובוס) המחאה חייבת להיות לגיטימית  ניתן גם להתלונן בפני הדשויות במקרים אלו


מעגל שיח-זכותי לחשוב אחרת
רק אנשים שהעזו להביע את דעתם השונה הצילחו להביא לשינוי ( מרטין לותא קינג רבין בן יהודה גלילאו גלילאי מנדלה) עלינו להמשיך בדרך זו כדי להגיע להשגים


מעגל שיח- הספורט ככלי לשינוי
על עירית תל אביב יפו להבליט מדיניות העדפה מתקנת לספורט נשים וכן על האגודות השונות להעביר לכך תקציבים ראויים ( כדורסל בנות )


מעגל שיח-עולה בארץ חדשה
יש להכיר בשונות ולא לפחד ממנה להאמין שיש מקום לכולם ולגייס את עצמינו ללמידה אחד על השני


מעגל שיח –מסטראוטיפ לדעה קדומה
חשיבה סטראוטיפית היא טבעית עלינו להיות מודעים לדרך השפעתה עלינו. יש להמנע מהכללות ומקביעת דעה שאינה מבוססת על הכרות


מעגל שיח-הסכנה שבאדישות
האחריות מוטלת על כל אחד ואחד  בחברה להתערב בכל מצב שיש בו ביטוי גזענות אין לפחד כי המנעות ואדישות יכולות לגרום למצבים מסוכנים


מעגל שיח-מחאה בעיצוב
יש לראות  פרסומות וחומרים חזותיים כבעלי מניעים שאינם תמיד מציאותיים. יש לבחון כל אלמנט בראיה בקורתית


מעגל שיח- סכסוך יהודי-פלסטיני
למרות החיים תחת כיבוש יש לשמור על זכויות אדם לקרב בין העמים ולפתח דיאלוג. יש למתן את קריאות ההסתה משני הצדדים ​

אין תגיות