ראשי מבנה ביה"ס

 מבנה ביה"ס

התפתחות מקצועית ואחריות האישית , טיפוח עבודת צוות ואווירה של שיתוף פעולה הם הבסיס ליישום חזון הקמפוס הלכה למעשה
פיתוח צוות בכיר וצוות מורחב השותף לעיצוב מדיניות הקמפוס ויישומה; שיבוץ בעלי תפקידים מרכזיים בקמפוס והדרכתם; הגדרת
תחומי אחריות ותפקידיהם; האצלת סמכויות והנחייתם השוטפת; קידום אחריות אישית לתחום עבודתו של כל בעל תפקיד בהוראה, חינוך,
ייעוץ, ריכוז, מזכירות ומנהל, תוך עידוד להשתלמות מקצועית וקידום מקצועי ואיכותי; יצירת אווירה מאפשרת ועידוד יוזמות פדגוגיות,
חידושים ומעורבות צוות בעשייה היומיומית.
יוזמה ואחריות , התפתחות מקצועית ושיתוף פעולה הם העקרונות המנחים אתה ההנהלה ובעלי התפקידים.

 מבנה תשעז.jpg