ראשי מטרות המסע

 מטרות המסע

                                                 המסע לפולין – מטרות

 


( מתוך חוזר מנכ"ל סה/4 (ב) תשס"ה)

1. להכיר את עושרם הרוחני והתרבותי ואת מלוא היקפם וחיוניותם של החיים היהודיים בפולין לפני מלחמת העולם השנייה על ידי ביקור באתרים ומפגש עם השרידים של החיים היהודיים הפזורים ברחבי פולין
2. לחוש ולנסות להשיג את משמעותם, את עומקם ואת היקפם של החורבן והאובדן של היהודים שנרצחו ושל היהדות שנעקרה.
3. להכיר את עיקרי האידיאולוגיה הנאצית, ללמוד על המניעים ועל הנסיבות שהביאו לעלייתה ולמעשים של אכזריות ובהמיות שלא היו כמותם בהיסטוריה האנושית. לעמוד על יסודותיו של המשטר הטוטליטרי שבמסגרתו הכריזה גרמניה הנאצית מלחמת השמד נגד העם היהודי ורצחה שליש מבני עמנו וכן ביצעה פשעים אחרים נגד האנושות ולהפיק מכך הן את הלקח הלאומי של הצורך במדינה יהודית ריבונית וחזקה והן את הלקח האוניברסלי של החובה לשמור ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות.
4. להכיר ולהעריך את מלוא המשמעות של עמידתם ומאבקם חסר התנאים והסיכויים של היהודים שיצאו להילחם בצורר ובכוונותיו הזדוניות.
5. לחזק את הקשר של הצעירים הישראלים עם עברם הקיבוצי-היהודי, להעמיק את הזדהותם עם גורלו של העם היהודי ולחזק את ההרגשה ואת ההכרה בדבר המחויבות האישית להמשכיות החיים היהודיים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל.
6. להכיר ולהבין את מורכבות היחסים בין היהודים לפולנים לאורך ההיסטוריה המשותפת של שני העמים, על הצדדים החיוביים והשליליים שלהם, ולהבין את תולדות יהודי פולין ומורשתם גם על רקע ההיסטוריה והתרבות הפולנית.
7. להביא לליבון ולבירור מחודש של מושגים, של הנחות יסוד ושל דפוסי חשיבה הקשורים בתולדות ישראל, בהתנהגות היהודית בשואה, בערכי הציונות, ביחסים של יהודים ולא יהודים ובקנייני המוסר וההומניזם.
8. לאפשר לבני נוער לפעול הלכה למעשה לשיקום,שיפוץ,לניקוי ולשימור אתרים ושרידים יהודים הפזורים ברחבי פולין.