ראשי מחול

 מחול

​מרבית הילדים נחשפים לראשונה לעולם המחול בבית הספר. בחצאי כיתות, קבוצות הטרוגניות, בנים ובנות יחד, הם נכנסים למרחב משותף בו השפה המשותפת היא שפת הגוף. בבית הספר כמו שלנו בו הרב תרבותיות כה בולטת, שפת הגוף היא שפה אותה כולם יכולים ללמוד ובאמצעותה כולם יכולים לדבר. הדגש בשיעורים הוא על למידה חווייתית  ומגוונת הנותנת מקום לכל ילד, מאפשרת לכל אחד להתחבר, לקבל כלים, לחזק את הביטחון שלו וליהנות.
שיעורי המחול בנויים משני חלקים מרכזיים. החלק הראשון הינו רצף תרגילים פיזיים אשר נבנה בהדרגה. מטרתו לשכלל את המיומנויות הפיזיות של התלמיד תוך מתן דגש על שכלול הקואורדינאציה והזיכרון דבר המשפיע באופן ישיר על מיומנויות הלמידה של התלמיד. החלק השני של השיעור הינו יצרתי. התלמיד מתנסה בסוגים שונים של תנועה, תוך הנחיות יותר פתוחות,  תנועה חופשית יותר והפעלת הדמיון. העבודה היצירתית מתבצעת בדרך כלל סביב נושא עיוני כלשהו, אשר קשור לנושאים הנלמדים בכיתה. בדרך זו נוצרת התנסות גופית לצד אתגר חשיבתי והתלמיד מרוויח למידה רב תחומית סביב נושא ספציפי. שיעורי המחול מהווים קרקע לעבודה חינוכית, חברתית, רגשית וערכית. הילדים רוכשים מושגים והרגלים בסיסים המשרתים אותם בחיי היומיום. כגון: הכרת הגוף, הכרת המרחב האישי והכללי, עבודת צוות, שיתוף פעולה, אחריות הדדית, ויסות תנועה וויסות תגובה תוך הקשבה לאחר.

 

פרויקט מחול קמפוס ביאליק רוגוזין ובית הספר לאמנויות


השנה נפתחה בבית הספר קבוצת מחול המורכבת מתלמידות כיתה ד' אשר בחרו להשתתף בשיעורי מחול באופן קבוע, לאורך כל השנה. התלמידות מקבלות שני שיעורי מחול בשבוע. שיעור טכניקה אשר מטרתו שיפור המיומנויות הפיזיות, הקואורדינאציה והזיכרון ושיעור מחול יצירתי בו הדגש הוא על יצירת שפת תנועה אישית, פיתוח החשיבה היצירתית, עבודה בזוגות ובצוות.
במסגרת לימודי המחול, ישתתפו התלמידות בפרויקט מחול משותף עם בנות המחול מכיתה ד' בבית הספר לאמנויות. הפרויקט יכלול כחמישה מפגשים משותפים ולקראת סוף השנה תתקיים הופעה בה יוצגו תוצרים של עבודה משותפת. המפגשים המשותפים יכללו פעילויות משותפות, תוך דגש על ערכים של שוויוניות בקבוצה, שיתוף בידע וביצירה ושיתוף פעולה. חלקם ייושמו בהוראת עמיתים ובעבודת צוות. לקראת אמצע השנה ייבחר משל אחד אותו יחקרו התלמידות לעומק וסביבו ייבנה התוצר הסופי המשותף.