ראשי מערך לימודי

 מערך לימודי

המערך המסייע הלימודי מהווה מרכיב חשוב בהגשמת החזון הבית-¬ספרי. מטרת מערך זה למנוע     נשירת תלמידים, לסייע בהגברתההתמדה, לתרום לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים
ולהגדיל את אחוז הזכאות לתעודת בגרות.
המערך המסייע הבית¬ספרי פועל בהיקפים גדולים מאוד ונותן מענה לצרכי התלמידים מכיתות הגן ועד כיתה י'ב.
פעולת המערך באה לידי ביטוי בתחומים הבאים:


עזרה על ידי ש'שנים צמודים בכיתות, במהלך יום הלימודים, במטרה לסייע לתלמידים מתקשים בתרגול החומר הנלמד בכיתה.
הש'שנים הפעילו מרכז למידה פעמיים בשעות אחר הצהריים וסייעו בהכנת שיעורי בית והכנה לקראת מבחנים.
מרתונים של מורי הקמפוס בשעות היום, אחר הצהריים והערב לפני מבחני מיצ'ב ומבחני בגרות.
הפעלת מרכז מצוינות, הנותן מענה לתלמידים סקרניים בתחומי המדעים.