ראשי מערך חברתי

 מערך חברתי

 
התכנית החברתית ייעוצית הכוללת בנויה מ 6 חלקים מרכזיים:


1. חינוך לערכי כבוד האדם וצדק חברתי, זהות יהודית ודמוקרטית, אהבת הארץ, סובלנות כלפי השונה והזר, ומניעת אלימות באשר היא.


2. חינוך לחיי משפחה והתנדבות בקהילה.


3. חינוך לתרבות ואומנות.


4. חינוך לשירות משמעותי בצה"ל והכנה לצה"ל.


5. תכניות ייעוציות מגוונות, על עקרון מכלול  מניעה, ופיתוח כישורים ומיומנות אישיים.


6. פעילות קהילתית במסגרת יוזמות משותפות לתלמידים, מורים, הורים וקהילה.


רציונאל התכנית הייעוצית:                                                                                   

במרכז התכנית התפיסה הרואה בתלמיד אדם צעיר בעל כוחות, המתמודד עם קשיים וקונפליקטים במהלך התפתחותו. התכנית מתכוונת ליצירת אקלים מיטבי שיאפשר העצמת כוחות וצמיחה אישית וחברתית, כאשר משקפת ראייה מערכתית של מכלול השכבות ברצף 13 שנתי ותפיסה ייחודית לפיה, כל תכנית עוסקת בנושאים תואמי גיל.
הנושאים המרכזיים השנה: א. מניעת התנהגויות סיכוניות ברצף הגילאים.
ב. קידום וטיפוח אקלים מיטבי.
ג. דיאלוג בין אישי בחברה רבתרבותית.
ד. אורח חיים בריא ובכללו מיניות בריאה.