ראשי מערך ייעוצי רגשי

 מערך ייעוצי רגשי

קמפוס ביאליק רוגוזין, פועל כמרכז חינוכי טיפולי חברתי ומושתת על הגישה ההוליסטית הרואה את התלמיד כחלק מתוך מכלול רחב (מורים מחנכים, עובדים, הורים, קהילה מורחבת), בדגש על רבתרבותיות כנגזרת של אפיוני אוכלוסיית הקמפוס.
תפקיד היועצות נפרס על ציר שלושעשרה שנתי גן י"ב (כולל אולפן) ומבקש לתרום ולסייע למיצוי הרווחה הנפשית של הפרט בחברה משתנה, לסייע בקידום סביבה  לימודית  חברתית איכותית, ע"י יעוץ להנהלת הקמפוס, העצמת המורים וטיפוח כישורי חיים בקרב כלל אוכלוסיית התלמידים בחברה רבתרבותית.
תפקיד רכזת מערך מסייע טיפולי: שותפה לגיבוש מדיניות בית הספר וחברת הנהלה. ריכוז צוות היועצות וצוותים חיצוניים טיפוליים לעבודה מקצועית, הפעלת המרכז הטיפולי והנהגה הורית.
עבודת הייעוץ נבנתה על הרצף מתוך ראייה כי תהליכי מניעה, איתור וטיפול בגילאים הצעירים יצמצמו את הפערים והקשיים עם השנים ויאפשרו לתלמידים תפקוד איכותי ומיטבי.
האתגר החינוכי  ייעוצי העומד לפתחנו הוא, לנצח את נתוני הפתיחה במטרה להגיע לתפקוד נורמטיבי.

מבנה ארגוני 

 מערך מסייע טיפולי
רכזת מערך מסייע טיפולי
ריקי חסקלוביץ
 

מיכל בוארון
יועצת חינוכית חט"צ  ב'


שרית שניידר
יועצת חינוכית שכבות ג'ו'


סיון מזרחי
יועצת חינוכית שכבות ז'ט'


ריקי חסקלוביץ
יועצת חינוכית שכבות י'י"ב
מבס"ית