ראשי מערך התנדבות

 מערך התנדבות

בבית הספר מתקיים מערך התנדבותי בשני מישורים:

1.מתנדבים פרטניים - מפגש שבועי או דו שבועי של מתנדבים עם תלמידים הזקוקים לעזרה במקצועות שונים( עברית, מתמטיקה, אנגלית , הסטוריה ועוד.)
2. מערכי התנדבות חיצוניים:
     חניכי תנועות נוער בשנת שרות(צופים והשומר הצעיר).
     חיילי פרוייקט "יחדיו"
     סטודנטים מפרויקט "סחלב" - 100 שנות התנדבות פרטנית תמורת מלגה.
     סטודנטים מחו"ל שבאים לשנה של לימוד עברית, הכרת הארץ והתנדבות
     סטודנטים מחו"ל הלומדים באוניברסיטת תל -אביב קורס שנתי בנושא ההגירה.
     בנק לאומי- עובדים בעמדות בכירות תורמים שעתיים בשבוע עזרה לקראת בגרויות.
     קופת חולים כללית- קורסים בנושא "אורח חיים בריא"
     עמותת "רוח טובה"- תרומת פרויקטים יחודיים ביום מעשים טובים
     ארגון מתנדבים בינלאומי- "ליונס" בפרויקט  "פוסטר השלום"


מהלך יצירת הקשר עם המתנדבים:
א. פגישה ראשונית לתאום ציפיות והצגת היחודיות של בית הספר עם רכזת מערך ההתנדבות.
     התייחסות להיקף ההתנדבות, אוכלוסיית היעד (חטיבה צעירה, יסודי, חט"ב, תיכון) או פרויקטים    
     מיוחדים.
ב. מילוי טופב פרטים אישיים וחתימה על שמירת סודיות.
ג.  הכוונה לבעל תפקיד בבית הספר (מנהל בית, רכז ששכבה וכו') שייצור את הקשר עם התלמידים        הזקוקים לעזרה.
ד.  דאגה לביטוח המתנדבים.
ה.  בקרה:
      האם נוצר קשר עם תלמיד או קבוצת תלמידים.
      האם המתנדב מקבל תמיכה והדרכה מהמורה המקצועי של התלמיד.
      האם התלמיד מגיע לפגישות בצורה סדירה ועקבית.


פרויקטים מיוחדים שמתקיימים בבית הספר זו השנה השניה:
"פוסטר השלום"

קורס ייזמות ומנהל עיסקי בחסות חברת Task
את הקורס הזה מוביל יעקוב קופיץ.