ראשי בואו להתנדב

 בואו להתנדב

מהלך יצירת הקשר עם המתנדבים:


א. פגישה ראשונית לתאום ציפיות והצגת היחודיות של בית הספר עם רכזת מערך ההתנדבות שרי לוי.


 התייחסות להיקף ההתנדבות, אוכלוסיית היעד (חטיבה צעירה, יסודי, חט"ב, תיכון) או פרויקטים     
 מיוחדים.


ב. מילוי טופב פרטים אישיים וחתימה על שמירת סודיות.


ג.  הכוונה לבעל תפקיד בבית הספר (מנהל בית, רכז ששכבה וכו') שייצור את הקשר עם התלמידים        הזקוקים לעזרה.


ד.  דאגה לביטוח המתנדבים.


ה.  בקרה:
      האם נוצר קשר עם תלמיד או קבוצת תלמידים.
      האם המתנדב מקבל תמיכה והדרכה מהמורה המקצועי של התלמיד.
      האם התלמיד מגיע לפגישות בצורה סדירה ועקבית.