מה זה בשבילנו

בשנת הלימודים תשע"ה התחלנו להפעיל בבית הספר את תכנית 'בשבילנו' הכוללת בתוכה מספר יוזמות לימודיות-חברתיות המשלבות תהליכי למידה מגוונים ושימוש במגוון תהליכי למידה ושימוש בכלים דיגיטליים מגוונים.