ראשי לוח צלצולים

 לוח צלצולים

08:00-08:50 - שיעור 1

08:50-09:40 - שיעור 2

09:30-09:50 - כיתות א'-ב'  - הפסקה

09:40-09-50 - כיתות ג'-ו' - הפסקת אוכל

09:50-10:10 - כיתות א'-ב' - הפסקת אוכל
09:50-10:10 - כיתות ג'-ו' - הפסקה

10:10-11:00 - שיעור 3

11:00-11:45 - שיעור 4

11:45-12:00 - הפסקה

12:00-12:45 - שיעור 5

12:45-13:30 - שיעור 6

אין תגיות