ראשי תקנון בית ספרי

 תקנון בית ספרי

בס"ד "דרך ארץ קדמה לתורה"   שנה"ל תשע"ט
1 ספטמבר 2018 
    אמנת בית חינוך ה"בעל שם טוב"
                  זה רק תלוי בי
בית חינוך הבעש"ט שם לו למטרה ליצור בביה"ס אוירה חינוכית רגועה ונעימה שתאפשר לכל באי ביה"ס להגיע
להישגים גבוהים ולהרגיש בטוחים ומוגנים, ביה"ס מתחייב לעשות כל שביכולתו לחנך, לכבד, להתייחס כראוי
ולתת מענה הולם לכל התלמידים ולצורכיהם.
לכם הורים חלק משמעותי בקיום התקנון
אנו מציגים בפניכם את תקנון ביה"ס ה"בעל שם טוב" – תקנון זה מחייב את כל באיו.

הגעת התלמיד/ה לבית הספר
- על התלמיד/ה להגיע בזמן לתפילה – גן – כיתה ו' עד שעה 8:00 בדיוק!
- שער פנימי בביה"ס ייסגר בשעה 8:00 בדיוק, לא תתאפשר כניסה לכיתה עד רישום ותיעוד של האיחור.
- על התלמיד/ה להגיע בזמן לשיעור לאחר ההפסקה
- יש להציג אישורים קבילים ואישור רשות מוסמכת, במידה והתלמיד/ה מאחר/ת נעדר/ת למעלה מיומיים.
- אין שחרור תלמיד/ה במהלך הלימודים ללא אישור הורה וליווי מבוגר שיחכה בשער.

הופעת התלמיד/ה
- על התלמיד/ה להופיע לביה"ס בלבוש מסודר והולם את אורח החיים של בי"ס ממ"ד.
- יש להגיע לביה"ס בתלבושת בי"ס אחידה וצנועה בצבעים שנקבעו מראש.
- בנות – בחצאיות עד הברך
- בנים – כיפה וציצית (אין להגיע עם עגילים ו/או שיער ארוך)
- אין להגיע עם ג''ל , שיער צבוע, כפכפים, נעלי קרוקס, איפור או קעקוע מכל סוג שהוא.
- לכל תלמיד/ה חייב להיות סדור אישי.
-
התנהגות התלמיד/ה
- יש להתייחס בכבוד לצוות ביה"ס
- יש להתייחס בכבוד לחברים
- יש לשמור על רכוש ביה"ס ועל פינת החי + גינה אקולוגית
- במידה ויושחת רכוש, ההורים יחויבו בעלות תיקון הנזק.
- יש להגיע על כל הציוד הנדרש ללמידה ע"פ המערכת.
- אין להביא קלפים / פוגים / מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא (כולל פאלפונים)
במידה ותלמיד/ה יגיע עם המכשיר, המכשיר יוחרם ויוחזר להורים בלבד!
- אין לצאת ללא תג (יציאה ברשות) מהשיעור ואין לצאת משטח ביה"ס ללא רשות וידיעת המורה.

כללי בטיחות
- חל איסור מוחלט להישאר בכיתה או במסדרון בי"ס בזמן ההפסקה ללא אישור המורה.
- אין להביא אביזרים מסוכנים לביה"ס (אולר, סכין, מספריים שלא לצורך)
- יש להקפיד על כל כללי התנהגות נאותים ולהישמע להוראות המורה התורנ/ית.
- חל איסור מוחלט למורים לדבר עם ההורים בזמן השיעור, על מנת שלא להפריע למהלך התקין של יום הלימודים.
- יש לתאם שיחה מראש בשעות השהייה
- חלה חובה על התלמידים לעזוב את שטח ביה"ס מיד עם סיום הלימודים ע"מ למנוע אי נעימות מכם ומאיתנו, אין הצוות אחראי על תלמידים בשעות אלו.
- תלמידי ההסעות יעלו רק בליווי מורה תורנית וע"פ תגיות זיהוי של מסלול הנסיעה.
- התנהגות שתסכן את חיי הילדים, תאלץ  את ביה"ס להשעות את התלמיד/ה מההסעה.
- במשך השנה התלמידים יוצאים להצגות /טיולים/תחרויות ספורט וכו' – על התלמידים להביא אישורים
יומיים לפני מועד היציאה.

תשלומי בית ספר (הורים)

- העברת תשלומי הורים בזמן לביה"ס תאפשר היערכות הולמת ותמנע אי נעימות, על ההורים
 להסדיר את כל התשלומים שנקבעו בהקדם האפשרי.

אכיפת הכללים
במידה והתלמיד/ה לא ימלא אחר אמנת ביה"ס יאכפו הכללים בדרכים הבאות:
בשלב 1: שיחה עם התלמיד/ה + אזהרה
בשלב 2: יידוע ההורים ואזהרה
בשלב 3: רישום בתיק האישי + עבודה / משימת כתיבה.
בשלב 4: התכנסות צוות ביה"ס על מנת להחליט על ענישה מתאימה בשיקול דעת מקסימאלי
(כגון – הישארות התלמיד/ה בביה"ס לאחר שעות הלימודים, משימות חינוכיות למען הקהילה, 
השעיה) ובמידת הצורך הודעה לשרות הרלוונטית.
אתר בית ספרי
הורים מוזמנים להיכנס לאתר הבית-ספרי על מנת לצפות בעשייה הבית ספרי / להתעדכן בהודעות /
ולהגיב...

www.tlv-edu.gov.il/sites/baalshemtov 

בברכה,
רונית קרונפלד – מנהלת ביה"ס

וצוות המורים והעובדים

אין תגיות