ראשי לוח צילצולים

 לוח צילצולים

# שעה טווח
1

שעה ראשנה

8:00-8:50

2

שעה שניה

8:50-9:40

3

הפסקת אוכל

9:40-9:50

4

הפסקת חצר

9:50-10:10

5

שיעור שלישית

10:10-10:55

6

שיעור רביעית

10:55-11:40

7

הפסקה

11:40-11:55

8

שיעור חמישית

11:55-12:40

9

שיעור שישית

12:40-13:25

10

הפסקת חצר

13:25-13:35

11

הפסקת אוכל

13:35-13:45

12

שעה שביעית

13:45-14:30

13

שיעור שמינית (יום לימודים ארוך)

14:30-15:15

14

שיעור תשעית (יום לימודים ארוך)

15:15-16:00

אין תגיות