ראשי חקר שפדן

 חקר שפדן

18/02/2015

כניסה לתוך תא ביוב

חקר בנושא השפד"ן
לעבודת החקר נבחרו תלמידי כיתה ה' ו-ו'.
נסענו למספר מפגשים בהם העמקנו  את הידע, סיירנו בירקון, במשאבת המים ברידינג, באחד המפגשים שוחחנו עם מהנדסים וכל הזמן שאלנו שאלות ואט אט קבלנו תמונה ברורה כיצד מפעל השפד"ן פועל, כיצד המים מועברים למפעל הראשי בראשל"צ, מהם התחנות לטיהור המים ותפקידם, מי הם הערים השותפות לשפד"ן...ועוד
אחרי שהעמקנו את ידיעותינו התחלנו את הדבר האמיתי.  לחבר שאלת מחקר, ובעקבות השאלה למצוא את אוכלוסיית החקר, למצוא מידע עיוני מהימן, לכתוב את הפרק העיוני, מבוא, ביבליוגרפיה, כלי מחקר – לחבר שאלון ולתשאל את אוכלוסיית החקר שלנו .....פווו הרבה עבודה. 
הרוב כבר מאחורינו וזה מעודד נורא, הדרך לא פחות חשובה ואנחנו נהנים מכל רגע, עוד קצת עוד מעט נצא עם תוצר שכולו עבודה והשקעה שלנו והכי חשוב ידע ומושגים חדשים שלמדנו

סתימה בביב הכיצד

איגודן לילדים

צינור ביוב מביפנים

אין תגיות