ראשי דבר המנהלת

 דבר המנהלת

     

ב"ה

"ושיננתם לבניך ודיברת בם"- הרמב"ם אומר על פסוק זה, בהלכות תלמוד תורה: "מפי השמועה למדו. בניך- אלו תלמידיך, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר: "ויצאו בני הנביאים". וממשיך הרמב"ם ואומר כי מצווה על כל חכם וחכם מישראל, ללמד את כל התלמידים, אע"פ שאינם בניו.

מהות החינוך היא החובה המוטלת על כל מי שעוסק בתחום זה לראות את כלל התלמידים שעימם אנו פועלים כבנינו וכילדינו האישיים.

המשמעות של תפיסה זו היא ההבנה כי תפקידו של ביה"ס איננו רק הקניית אסטרטגיות למידה וכלים, אלא החובה של כל מחנך ומחנכת להעניק לתלמידים ליווי אישי, להכיר את צרכיהם האישיים, הרגשיים והחברתיים ובנוסף להכיר ביכולותיהם ובתכונותיהם המיוחדות והשונות של כל תלמיד ותלמידה ולסייע להם במציאת הדרך למיצוי של יכולות אלה.

ביה"ס ה"בעל שם טוב" הוא בית חינוך, כמשפחה. אמירה זו משקפת את התפיסה הבית ספרית לפיה אין אנו מסתפקים רק ברכישת הידע או הקניית הערכים, אלא, שמנו לעצמינו כמטרה להיות בית חינוך המשפיע על חינוכם של הילדים מתוך מקום של אכפתיות, כדאגת אב ואם לבני המשפחה וכל זאת מתוך ראיית הטוב המצוי בכל תלמיד ותלמידה, תוך מתן דגש על נקודות החוזק והעצמתן וכמובן תוך קיום שיח מכבד בין המורה לתלמיד.

 

אתר ביה"ס פעיל מהווה במה חשובה להורים, לתלמידים ולמורים בעדכון העשייה החינוכית דרך תמונות ומלל וכל זאת על מנת שכולנו נהייה שותפים ליצירה ולעשייה הבית ספרית הברוכה.

מאחלת לכולנו שימוש יעיל באתר ושנת לימודים מוצלחת, בטוחה ופורייה

שלכם,

רונית קרונפלד

מנהלת ביה"ס 

אין תגיות