תוכן עבור תגית 'שי לי':מדעים - דפים
kenes cheker artziתלמידי בי"ס הבעל שם טוב השתתפו בכנס ארצי של חקר ציפורים
kitagimalלמידה מבוססת מקום בפארק דרום שכבה ג'
בית חינוך ממלכתי דתי הבעל שם טוב - דפים
birdsparkdaromפעילות צפרות בפארק דרום