תוכן עבור תגית 'מובילות ירוקה':מדעים - דפים
wandringבניית תחנות בלמידה מבוססת מקום
alvitעלווית חורף
movilat hrokaאני מאיר את ציפורי העיר- מובילות ירוקה
yonat baitיונת בית
zipore park daromאני מאיר את ציפורי פארק דרום
kitagimalלמידה מבוססת מקום בפארק דרום שכבה ג'
dochifatדוכיפת
zarzirזרזיר מצוי
nachliali lavanנחליאלי לבן
agamit machoyaאגמית מצויה
בית חינוך ממלכתי דתי הבעל שם טוב - דפים
birdsparkdaromפעילות צפרות בפארק דרום