תוכן עבור תגית 'כיתה ג'':מדעים - דפים
plentחלקי הצמח
kitagimalלמידה מבוססת מקום בפארק דרום שכבה ג'
חינוך לשוני - דפים
namerלמידה מרחוק - נמר
חשבון - דפים
beayot miluliyotבעיות מילוליות