תוכן עבור תגית 'יסודי':מדעים - דפים
wandringבניית תחנות בלמידה מבוססת מקום
birds-bolbolבולבול צהוב שת
plentחלקי הצמח
mainaמאיינה הודית
drraדררה
orvaniעורבני שחור כיפה
alvitעלווית חורף
movilat hrokaאני מאיר את ציפורי העיר- מובילות ירוקה
kenes cheker artziתלמידי בי"ס הבעל שם טוב השתתפו בכנס ארצי של חקר ציפורים
orev aforעורב אפור
dror habaitדרור הבית
chocheletצוצלת
yonat baitיונת בית
shachrorשחרור
zipore park daromאני מאיר את ציפורי פארק דרום
zipor habalshemtovציפורי חצר בית ספרנו
kitagimalלמידה מבוססת מקום בפארק דרום שכבה ג'
dochifatדוכיפת
zarzirזרזיר מצוי
nachliali lavanנחליאלי לבן
agamit machoyaאגמית מצויה
אנגלית - דפים
Healthy_FoodHealthy_Food
schoolschool
בית חינוך ממלכתי דתי הבעל שם טוב - דפים
games Agames A
birdsparkdaromפעילות צפרות בפארק דרום
חינוך לשוני - דפים
SHEM-MISPARשם המספר
milim_nirdafotמילים נרדפות
Shirim Mesaprimשירים מספרים כיתה ד'
emogiEmoji
namerלמידה מרחוק - נמר
חשבון - דפים
beayot miluliyotבעיות מילוליות
shetach_hekefמציאת שטח והיקף