מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 תורה נביא שפה מדעים גאוגרפיה פרשת שבוע
  2 תורה נביא הנדסה היסטוריה שפה כשורי חיים
  3 ספורט אנגלית אנגלית מתמטיקה משנה חינוך מתוך אמונה
  4 שפה אנגלית אנגלית מתמטיקה משנה הלכה
  5 מדעים תורה מתמטיקה אנגלית שפה
  6 פרטני הלכה מתמטיקה מדעים שפה
  7 הנדסה ספורט תורה שפה