לתמונה הקודמת
  לתמונה הבאה

  מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 תורה חשבון תורה תורה שפה כישורי חיים
  2 תורה חשבון שפה שפה שפה משנה
  3 נביא אנגלית נביא שפה מולדת ח.מ.א
  4 משנה אנגלית חשבון מולדת ספורט הלכה
  5 שפה פ''ש מדעים הנדסה חשבון
  6 הנדסה מדעים שפה חשבון
  7 ספורט שפה הלכה אנגלית