מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 חשבון תורה חשבון פרשת שבוע תורה חינוך מתוך אמונה
2 חשבון תורה חשבון מולדת נביא כישורי חיים
3 אנגלית שפה הלכה אנגלית שפה נביא
4 מדעים שפה משנה אנגלית שפה העשרה לשונית
5 תורה ספרוט שפה ספרוט חשבון
6 משנה שפה מדעים חשבון
7 הנדסה ספרוט מדעים הנדסה