מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 תורה הלכה חשבון שפה חשבון חינוך מתוך אמונה
2 חשבון הלכה תורה חינוך גופני שפה שפה
3 שפה משנה מדעים חשבון שפה תורה
4 שפה פרשת שבוע כישורי חיים חשבון מדעים הנדסה
5 מולדת חינוך גופני הנדסה תורה תורה
6 אנגלית זהב חשבון תורה
7 העשרה לשונית שפה אנגלית שפה