כיתות ה - ארצות הים התיכון

14/07/2013

במסגרת הלמידה בגיאוגרפיה - מולדת , חברה ואזרחות
ילדי הכתה אשר לומדים את אגן הים התיכון חולקו לקבוצות חקר.
כל קבוצת תלמידים חוקרת מדינה אחת מארצות הים התיכון. 
תהליכי החקר מתבצעים בלמידה מתוקשבת ושיתופית בפורטל הבית ספרי.
תהליך החקר בקבוצות עניין בשילוב מעניינת, סוחפת ומרתקת. על למידה שיתופית מסוג אחר ועל אתגרים חדשים בתהליכי הלמידה.
​​​​

מצגת כמכולה לארצות הים התיכון
תכנון יחידת הוראה בטופס מקוון

אין תגיות