ארצות הים התיכון - למידה מתוקשבת

    במסגרת הלמידה בגיאוגרפיה - מולדת , חברה ואזרחות ילדי הכתה אשר לומדים את אגן הים התיכון חולקו לקבוצות חקר.