תכנית השאלת ספרים תשע"ד

29/06/2014

הורים יקרים,
החל משנת הלימודים תשע"ד פועלת בביה"ס "איילון" תכנית השאלת ספרים.
להלן עיקרי התוכנית:
עלויות:
1. - בשנה הראשונה להשתתפות בתוכנית משרד החינוך משתתף במימון סל הספרים. השתתפות ההורים עומדת על 280 ₪. 
    - עלות זו מאפשרת קבלת כל ספרי הלימוד וחוברות העבודה הנדרשות לתלמיד למשך כל שנת הלימודים למעט מילון כיס, אטלס ותנ"ך מלא. 
    - אגרה זו תגבה עד לאמצע חודש יוני תשע"ג. 
2. כל תלמיד המשתתף בפרויקט יחזיר את הספרים בהם השתמש במהלך השנה הנוכחית לבית הספר ויקבל במהלך חודש אוגוסט את כל חבילת הספרים והחוברות המתאימה לו לשנה"ל תשע"ד. תלמיד שלא יחזיר ספרים לא יוכל להשתתף בפרויקט ההשאלה בתשע"ד.
3. חוברות הקניית הקריאה לכיתה א', חוברות חשבון לכיתות א'-ד' וחוברות אנגלית לכיתות ב'-ד',  ירכשו חדשות מדי שנה, בשל ההיתר לכתוב בהן. יחד עם זאת, חוברות העבודה מהוות אחוז זעיר מסל הספרים, והנחיות לגבי אופן השימוש בהן בכיתות ד'-ו' תימסרנה ע"י המחנכות בתחילת השנה.
תאריכים חשובים:
1. החזרת ספרי לימוד- ביום א' 23/6/13.
2. תשלום עבור התוכנית: יתבצע בין התאריכים 2/6/13-23/6/13.
הבהרה חשובה: ספרי לימוד יוזמנו רק לתלמידים שהוריהם הסדירו תשלום בתאריכים הנ"ל. לא ניתן להצטרף לתכנית לאחר ה- 23/6/13. הורים אלה ירכשו את הספרים באופן עצמאי עפ"י רשימת ספרים שתפורסם באתר ביה"ס במהלך החופש הגדול.
3. קבלת ספרי לימוד תשע"ד- חלוקת ספרי הלימוד תתבצע בשבוע שבין ה- 18/8/13-23/8/13 בין השעות 8:00- 13:00. פרטים נוספים ישלחו בהמשך ויפורסמו באתר ביה"ס.

להלן קישורים לקבציי וורד עם רשימת ספרי הלימוד לפי כל שכבה.

שכבת א
שכבת ב
שכבת ג
שכבת ד
שכבת ה
שכבת ו