בית ספר איילון עם הפנים לקהילה

18/05/2016

בית ספר "איילון" עם הפנים לקהילה

בית ספר "איילון" הינו בית – ספר קהילתי בניהול עצמי. החזון הבית ספרי מושתת על התפיסה, כי חינוך מבוסס על יחסי גומלין הדדיים עם הקהילה, ולכן מטרתו היא ליצור זיקה בין בית הספר לקהילה.
בית הספר מקיים שיתוף פעולה מלא עם ההורים,הקהילה ,ומערכת החינוך .  שיתוף הפעולה מתבטא בכמה היבטים: הלימודי-חינוכי, התרבותי-חברתי, הערבות ההדדית והתיאום הכללי.

הקהילה שותפה לקבלת החלטות כגון: קביעת יעדי  בית הספר, בחירת משימות מרכזיות לקידום העשרה של תכניות הלמידה באמצעות חידוש וקדמה. גיבוש חברתי , וקביעת כללים וחוקים בבית הספר. בביה"ס פועלות וועדות המשותפות להורים ומורים , אשר מקדמות יחדיו את העשייה הבית – ספרית , ועדת תקציב , ועדה חברתית וועדה קהילתית .

בבית הספר קיימת מסגרת חינוכית המשולבת מחינוך פורמלי ובלתי פורמלי. הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בהפעלת :" מועדונית איילון " הפועלת ברוח ביה"ס , ובהלימה לצרכי הקהילה .

בית הספר פועל לעידוד עשייה משותפת של הורים מורים ותלמידים כדוגמת יום ההורה המעשיר, הרצאות הורים בשבוע ישראלי , שיתוף הורים בוועדות המתפקדות כצוותי משימה  בנוסף נלמדים תכנים שמרכזם הוא הקהילה.    

                                                                                           
בית הספר מקיים מבצעי התרמה ושיתופי פעולה עם אוכלוסיות נוספות בקהילה : קשישים, וילדים החולים במחלות מסכנות חיים במסגרת זו בי"ס תורם בכל שנה לעמותת "משאלת לב" , ומקיים מבצעים למען האגודה למלחמה בסרטן .

טיפוח הקשר ושיתופי הפעולה בין הקהילה , ההורים ובית - ספר איילון מתקיים בכמה דרכים :

• קיום תקשורת עם ההורים באופן שוטף באמצעים טכנולוגים ואחרים כגון : דפי חודש , חוזרים , מיילים שבועיים ,שירות מסרונים לשליחת SMS .
•בית - ספר מקיים ברית מחנכים עם ההורים , ומעורבותם האקטיבית לטובת הילדים באה לידי ביטוי בפרוייקטים משותפים ברצף השנתי : קיום הרצאות הורה מעשיר , הורה - קורא - לטיפוח תהליכי עידוד הקריאה , סבים וסבתות להנחלת סיפורי מורשת , הורים מעורבים ושותפים בתכנון והפעלה של המיזם החינוכי הייחודי באיילון במסגרת "שבוע ישראלי".
•ילדי ביה"ס נרתמים למען הקהילה סביב מעגל חגי ישראל , משלוח מנות לחיילים .

החינוך לערכים של נתינה ערבות הדדית ואהבה  סביב חגי ישראל באה לידי ביטוי בהתרמה למען משפחות נזקקות , ולמען חיילים לוחמים בפורים , , בפסח – קמחא דה פסחא , בשבועות – טנא ספרים לילדי פנימיית : " עלומים " ועוד...

אנו מחנכים את הילדים לערך הקיימות בעשייה עניפה המטפחת מודעות אקולוגית , הילדים מקיימים ממחזרים פסולת כמו בקבוקים ונייר , וכן אוספים למיכלים מתאימים סוללות .ילדי כתות ד ' יוצאים ללמידה בחווה החקלאית " תלמי אביב " רעיון העומד מאחורי הבילוי בחווה הינו לאפשר יציאה אל הטבע בלב אורבני, באמצעות חזרה אל השורשים, אל ימים יחפים בין עצי פרי, שדות של פרחים וציוץ ציפורים.

העשייה המשותפת של הקהילה , הורים , מורים ותלמידים מובילה את ביה"ס לפסגות ולמימוש יעדים .