מצב חירום

13/05/2013

הנחיות למצב חירום
פורטל אוח - משרד החינוך
דף "לומדים מרחוק"
שפ"י - אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי - עצות למקרי חירום
חוזרי מנכ"ל בנושא בטיחות ובטחון
אתר פיקוד העורף
למידה בשעת חירום
אתר משרד החינוך ללמידה מקוונת במצב חירום
סביבות הוראה ואתרים שימושיים

אין תגיות