תחום סנסו מוטורי

27/11/2013

התחום הסנסומוטורי הוא התחום המתייחס לחושים, לתנועה ולקשר שביניהם. הוא כולל מרכיבים סנסוריים ומוטוריים. זוהי מערכת של קלט ופלט: 
  קלט: עיבוד מוחי, שנעשה בעזרת החושים 
  פלט: מוטורי-שרירי


התחום הסנסומוטורי 

תחום הסנסורי מכיל את כל החושים הקולטים את המסרים והגירויים הפנימיים והחיצוניים.
גירויים אלה נקלטים ע"י החושים מהגוף ומהסביבה, ומועברים לעיבוד במוח. לאחר העיבוד, המוח נותן הוראה לשרירים השונים לפעול - להגיב.

ההתפתחות המוטורית מורכבת מהמיומנויות:
  קלט - באמצעות החושים
  עיבוד מידע - תפיסה, הבנה
  פלט - התנועה, מיומנות מוטורית
  משוב - חושים והבנה

ללא המיומנויות האלה לא תיתכן תנועה רצונית. 

ליקויים במערכת הסנסומוטורית יתבטאו בהתנהגות לא מסתגלת. הם יכולים להיות תוצאה של כשל בכל אחד ממרכיבי המערכת.

מה כולל התחום הסנסומוטורי?

מוטוריקה גסה
שליטה וגמישות תנועתית במטלות
פעילויות: דילוגים, הליכה על קו ישר, הליכה של שיווי משקל על קורה, משחקים בכדור, קפיצה בחבל

מוטוריקה עדינה
יכולת להחזיק נכון עיפרון ולהשתמש בו לצורך העתקת צורה נתונה או ציור חופשי; יכולת להשחיל חוט, להדביק צורות קטנות, לכפתר ולפרוף כפתורים

תיאום חזותי-תנועתי
תיאום בין הראייה לתנועת היד, אופייני למצב של כתיבה. קשיים בכתיבה יכולים להיגרם מליקוי ביכולת התיאום בין תפיסה לתנועה, כגון: תיאום יד-עין וחיקוי תנועות.
פעילויות: יכולת לנוע במרחב סביב ודרך עצמים, יכולת לזהות חפצים ע"י מישוש, יכולת להתאים את כמות האנרגיה המושקעת בתנועה למטלה הנדרשת ועוד.

דוגמאות לקשיים: קושי להעתיק נכון צורות, קושי לעבור בעיפרון על קווים נתונים, כתיבה לקויה בגין עיצוב בלתי תקין של אותיות 

הנחות יסוד בתחום הסנסומוטורי
הצורך של הילד לנוע, לחוש ולשלוט בסביבתו הוא צורך מולד.
התנועה היא רצף של שינויים ממצב למצב. כל שינוי מזמן לילד התנסויות חדשות בסביבתו. כך מתפתחים מנגנוני התפיסה והחשיבה שלו.
התפתחות תקינה של המוטוריקה הגסה היא בסיס להתפתחות תקינה של המוטוריקה העדינה.
קיימים יחסי גומלין בין ההתפתחות הקוגניטיבית לתחומי ההתפתחות האחרים כמו: התחום הסנסומוטורי, תחום השפה והתחום הרגשי-חברתי.

אינטגרציה סנסומוטורית היא הבסיס להתפתחות:
מיומנויות מוטוריות גסות ועדינות
מיומנויות ויזו-מוטוריות
הבנת מושגים ויחסים במרחב
מיומנויות למידה