תחום שפתי

7/12/2015

מהי שפה?

שפה היא מערכת של קודים שרירותיים ומוסכמים. השפה משמשת את האדם לחשיבה, להבעה, ללמידה ולתקשורת בין אישית.
השפה בנויה משלושה מרכיבים המשולבים זה בזה:
- תוכן: משמעותן של המילים המרכיבות את השפה.
- צורה: הצלילים המרכיבים את השפה ואופן צירופם לכדי מילים ומשפטים.
- שימוש: היכולת להשתמש בשפה באופן תואם לנסיבות המשתנות.


 קשיים שכיחים בתחום השפה, העלולים להצריך התערבות של קלינאית תקשורת:


- קשיי הבנה והבעת שפה ברמות שונות - החל מקשיים בסיסיים ברכישת אוצר מילים, דרך קשיים באיחוד המילים בשפה לכדי מבנים תחביריים וכלה בקשיי יצירת וארגון מבני שפה מורכבים כגון סיפור.

- קשיי שליפת מילים מוכרות.

- קשיים ב'מודעות פונולוגית' - חלוקת מילים להברות וצלילים. מחקרים מצאו קשר בין יכולת המודעות הפונולוגית לרכישת קריאה וכתיבה.

- קשיי זיכרון שמיעתי ההכרחי ללמידת שפה ולהבנת יחידות שפה גדולות. 
 
מהו דיבור?
דיבור הינו יכולת הפקת השפה בפועל. 


 קשיים שכיחים בתחום הדיבור, העלולים להצריך התערבות של קלינאית תקשורת:


קשיי היגוי של צלילים ספציפיים בשפה וקשיי תכנון הנעת איברי ההיגוי לכדי יצירת רצף צלילים.
במקרים מסוימים מתלווים קשיי השפה והדיבור לגורמים מורכבים יותר:
 קשיי תקשורת - הפרעות תקשורת, או- PDD הינן הפרעות התפתחותיות מקיפות המשפיעות על יכולתו של הילד ליצור קשר הדדי עם סביבתו. במקרים אלו יש לפנות למומחים בתחום ה- PDD.


קשיי שמיעה - במקרים אלו יש לפנות לרופא אא"ג.