מוטורי

17/02/2014

​הצורך של הילד לנוע, לחוש ולשלוט בסביבתו הינו צורך מולד המשתכלל במהלךה תפתחותו. 
התנועה היא רצף של שינויים במנח, בשיווי משקל ובתכנון המעברים ממצב למצב.
כל שינוי מזמן לילד התנסויות חדשות עם סביבתו, כך מתפתחים ומשתכללים מנגנוני התפיסה והחשיבה שלו. 
לתנועה תקינה דרושות התנסויות של המערכת התחושתית (טקטילית), של מערכת שיוווי המשקל, של המערכת הפרופריוצפטיבית (התחושה העמוקה) ושל מערכת הראייה.  
אינטגרציה סנסו-מוטורית היא הבסיס להתפתחות מיומנויות מוטוריות גסות ועדינות, מיומנויות ויזיו-מוטוריות, הבנת מושגים ויחסים במרחב, ובשלב הבא גם שליטה במיומנויות למידה.
ליקויים במערכת החושית ובאינטגרציה הסנסו-מוטורית עלולים להתבטא בקשיים בתפקוד המוטורי, בבעיות רגשיות-חברתיות ובקשיי למידה. 
התפתחות תקינה של המוטוריקה הגסה היא בסיס להתפתחות תקינה של המוטוריקה העדינה. 
מיומנויות יסוד, כמו בניייה בקוביות, גזירה, השחלה, שימוש בכלי כתיבה וצבעים, מבוססות על מספר תפקודי יסוד כמו: טונוס שרירים תקין, הפרדת אצבעות, אחיזה פונקציונלית, שימוש בכוח מתאים, תיאום עין-יד תקין.
טיפול בקשיים במיומנויות יסוד מחייב אבחון של תפקודי היסוד הלקויים וטיפול בהם. 
 


אין תגיות