"ילדים קטנים הם ילדי האדם,נושאי תקוותו וחלומותיו
                         ביטוי לאמונתו בעתיד טוב יותר"

במרכז טיפולי אביב צוות רב מיקצועי הכולל מרפאות בעיסוק, קלינאיות תיקשורת, מורים לחינוך מיחוד, התעמלות טיפולית, תראפיות באומנויות, פסיכולוגית ומנחת הורים.

התוכנית הטיפולית, תח"י (המחויבת על פי חוק השילוב) בכללותה שואפת מכוונת לשיקום ולמימוש יכולת ההתפתחויות של ילדים מתקשים באמצעות המטרות:

1.חיזוק תיפקודי היסוד של הילדים המתקשים והקניה שיטתית של מיומנויות בסיסיות לקידום רמת התפתחות והיכולות שלהם.

2.קידום רמת ההסתגלות וההתמצאות של ילדים המתקשים בסביבה ובחיי היום יום.

תהליך החינוך והטיפול הכוללני הוא פרי עבודת צוות רב מיקצועי.
קביעת התוכנית הטיפולית המפורטת נעשית בהתאם לממצאי האיבחון ומידע על הילד וצרכיו.
הטיפול נעשה האופן יחידני או בקבוצות קטנות בהתאם ליכולת הילד.
יעילות הטיפול מותנת בשותפות בין מערכתית, קיים קשר זמין ופתוח בין צוות המרכז הטיפולי והצוות החינוכי במערכת ההחינוכית.

  פעילויות בקהילה

  אחד מתוך המערכים שפיתח המרכז הוא מערך תוכניות התערבויות מניעתיות בקהילה : משחקשר , מעגן , משחקיה , האתגר להרגיש , קבוצות שפה , פיתוח הקשר הורה ילד באמצעות המחשב ...

  מוטורי

  אינטגרציה מוטורית היא הבסיס להתפתחות מיומנויות מוטוריות הבנת מושגים ויחסים במרחב ובהמשך שליטה במיומנויות למידה.

  מיומנויות למידה

  הטיפול במיומנויות למידה הינו טיפול אינטגרטיבי, המשלב מיומנויות מתחומי ההתפתחות השונים, במטרה ליצור בסיס איתן ללמידה.

  תחום שפתי

  קלינאות תקשורת / ריפוי בדיבור הינו מקצוע העוסק באבחון, טיפול ויעוץ בתחומי התקשורת, השפה והדיבור. קלינאית תקשורת היא בעלת הכשרה לעסוק בתחום זה.