ראשי תפיסה

 תפיסה

                                        
 

מטרתנו לסייע ליצור בגן,  אצל הילדים הצוות החינוכי וההורים,  סביבה תומכת ומאפשרת, ובאמצעותה לתת מענה הולם למגוון הילדים ולמגוון הצרכים הבאים לידי ביטוי בגן.

תוכנית מעגן אביב הנה תוכנית מניעתית, חינוכית וטיפולית כאחד.  אנשי המקצוע השונים מביאים את יכולותיהם המקצועיות הייחודיות לגן הילדים,  לילדים, לצוות החינוכי ולהורים על מנת לאתר ולהתייחס לצרכיהם המגוונים.
בתחום ההוראה מורות וגננות לחינוך מיוחד מקנות לילדים מיומנויות למידה בסביבה תומכת ומותאמת לצרכיהם.  העבודה נעשית בקבוצות קטנות ובאופן פרטני לפי הצורך.
בתחום הרגשי תרפיסטיות מתחומים שונים,  כגון תרפיה באומנות, דרמה,  ,תרפיה באמצעות בעלי חיים, מוסיקה ותנועה מתייחסות פרטנית וקבוצתית לצרכים הרגשיים של הילדים כפי שבאים  לידי ביטוי בכיתת הגן.​​