ראשי טפסים לצוות

 טפסים לצוות

* תח"י : תכנית חינוכית יחידנית

סוג מסמך שם מסמך
pdf משרדי החינוך - טופס 18 שעות נוספות מחצית ראשונה תשע"ה
doc שאלון לועדת שילוב/השמה
doc איתור ומענה לצרכים מיוחדים הנחיות לגננת שפח
doc גורמים שאבחנתם קבילה מתוקף חוק החינוך המיוחד
doc טופס הודעה להורים
tif טופס 18 שעות מחצית ראשונה תשעה
pdf יובל חינוך - דוח נוכחות שעות.pdf
pdf יובל חינוך - טופס 101.pdf
pdf יובל חינוך - טלפונים וכתובות.pdf
pdf יובל חינוך - שיבוץ שינוי הפקסת עובד למשרה שנתית.pdf
pdf יובל חינוך - תשלום חד פעמי.pdf
doc אחריות מנהל תיק
doc מרכז אביב - דוגמא לדוח אינטגרטיבי מסכם.doc
doc אפריל
doc טבלת הזמנת ציוד
doc מרכז אביב - טבלת נוכחות ילדים.doc
doc מרכז אביב - טבלת פרטי ילדים ריקה.doc
doc מרכז אביב - טופס הערכה אינטגרטיבית 2.doc
pdf מרכז אביב - טופס ויתור סודיות למידע נכנס.pdf
pdf מרכז אביב - לוח חופשות תשעד שנתי.pdf
pdf מרכז אביב - לוח ישיבות שנתי תשעד.pdf
doc מועדי פעילויות שנתיות לביצוע
doc ישיבת צוות – תאריך
doc מרכז אביב - תחי -חוזר מנכל.doc
pdf משרד החינוך - הנחיות למועמד חדש בהוראה.pdf
pdf משרד החינוך - טופס 101.pdf
pdf משרד החינוך - טופס 18 שעות נוספות מחצית ראשונה.pdf
pdf משרד החינוך - טופס 18 שעות נוספות מחצית שניה.pdf
docx סימננו:Document7
pdf משרד החינוך - טופס הצטרפות להסתדרות המורים.pdf
1
2