טבלה מסכמת לספר שמואל

    עדכנו בטבלה, במהלך הלמידה, מה שנראה לכם חשוב ומשמעותי.

    סרטון פעילות פרק ט"ו

    צפו בסרטון ובצעו את הפעילויות

    שמואל

    דף מסכם - שלוש ההמלכות של שאול (פרק י)